Blog

Wat doe ík eigenlijk in een lastige situatie?

Soms gaan dingen niet zoals je gepland hebt. Ondanks een goede voorbereiding kunnen er dingen misgaan waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Hoe ga je daarmee om? In dit verhaal een persoonlijk voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring waarin ik deel hoe ik met zo’n...

Lees meer

Maak van een lastig gesprek een góed gesprek

Maarten werkt in de zorg. Ik coach hem omdat hij er last van heeft dat hij nogal conflictmijdend is. Als er onenigheid is, dan verdwijnt hij het liefst naar de achtergrond. Met als gevolg dat lastige situaties lang onopgelost blijven en onder de oppervlakte blijven...

Lees meer

Verander de ander, begin bij jezelf

Soms zou het zo fijn zijn om andere mensen te veranderen. Zeker mensen waar je je aan stoort. Maar helaas: dat kan niet. In dit verhaal vertel ik het verhaal van Jan, die laat zien dat je irritaties over anderen vaak bij jezelf beginnen. Als ik jou help, moet je mij...

Lees meer

Help! Ik heb iets beloofd dat ik niet kan waarmaken

Tim was in mijn coachpraktijk terecht gekomen omdat hij graag beter wilde bepalen wat hij zelf nu eigenlijk wilde. Uit onze gesprekken bleek dat hij veel dingen deed omdat andere mensen dat gewoon van hem vroegen, omdat het nu eenmaal gebeurde of omdat hij simpelweg...

Lees meer

Het recept voor een zinvol teamuitje

Teamuitjes zijn vaak leuk en gezellig en een mooie manier om je teamleden beter te leren kennen. Wil je van je teamuitje ook een zinvolle teambuilding maken? Voeg dan een leerelement aan het uitje toe. Vaak  halen we namelijk  niet altijd de mooie leermomenten uit een...

Lees meer

3 handvatten om pesten op het werk te voorkomen

Pesten op de werkvloer komt vaker voor dan je in eerste instantie zou denken. Het is een nare en venijnige gewoonte. De trigger van pesten is vaak het anders-zijn van iemand in het team. Dat kan iemand zijn met een mening die anders is dan die van de groep. Of het kan...

Lees meer

De paradox van vertrouwen en veiligheid in je team

De paradox van vertrouwen en veiligheid in je team Vertrouwen is de basis om goed te kunnen samenwerken in je team. Maar het is ook lastig en ongrijpbaar. Want je voelt het direct als er iets mis is met het vertrouwen in je team, maar het is gewoon heel moeilijk om...

Lees meer

Hoe ga je om met dingen die je niet kunt veranderen?

In mijn coachpraktijk spreek ik veel mensen uit de zorg. Omdat ik alleen verhalen hóor, leek het me goed en interessant om een dag mee te lopen in de zorg om te kijken en te ervaren hoe de praktijk er nu uitziet. Ik was diep onder de indruk van het werktempo, de...

Lees meer

Hoe kan ik beter grenzen stellen?

In mijn coachingspraktijk merk ik dat een terugkerend thema bij veel mensen is: hoe kan ik beter grenzen stellen? Veel mensen zeggen vaker 'ja' dan ze lief is en komen daardoor in de problemen.Geldt dit voor jou? In dit verhaal laat ik je zien hoe het kan komen dat je...

Lees meer

5 vragen die je kunt stellen als je team verandert

Nieuwe mensen in een team Teams veranderen. Het ene moment werk je heerlijk samen met mensen die precies aanvoelen wat je wil, het volgende moment gaan die mensen weg en heb je het gevoel dat je van voren af aan moet beginnen. De cultuur van een team en organisatie...

Lees meer

Workshop: Wereld van Verschil

Geldt een van de volgende zaken voor jou? Ik werk met iemand die ontzettend veel creatieve ideeën heeft, alleen ik krijg nooit de kans om ze uit te voeren. Telkens als ik aan de slag wil ligt er alweer een nieuw idee klaar. Ik werk samen met een hele aardige collega,...

Lees meer

Gifpijlen

Hoe giftig is de communicatie in jouw team? Voor goede samenwerking is prettige communicatie natuurlijk noodzakelijk. Maar wat doe je als de communicatie in je team is doorspekt met sarcasme, verwijten of minachting? In dit verhaal geef ik een voorbeeld uit de...

Lees meer

Niemand heeft monopolie op de waarheid

Wat doe je als je het niet eens kunt worden met elkaar? Als je in een team moet samenwerken met iemand waar je telkens het gevecht mee aan moet gaan? In dit verhaal geef ik een voorbeeld van een team dat ik begeleid heb. In dit team stonden twee mensen tegenover...

Lees meer

Verandering in organisaties. Hoe helder is jouw verhaal?

Organisatieveranderingen roepen weerstand op, dat is haast niet te vermijden. Verandering is nu eenmaal spannend, omdat men niet weet wat er komen gaat. Maar de manier waarop je als directie of leidinggevende over veranderingen in de organisatie communiceert, kan wel...

Lees meer

Nadenken over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in veel organisaties een actueel onderwerp. Maar hoe dit begrip wordt gedefinieerd, verschilt enorm. Er zijn nog altijd organisaties die alleen naar de verzuimcijfers kijken om te beoordelen hoe het met hun werknemers gaat. Maar...

Lees meer

Bootcamp-training, je team voor de zomer in topconditie

Als je in de topsport als team optimaal wilt presteren, zal je veel tijd moeten besteden aan samenwerken. Teams die in staat zijn om de individuele kwaliteiten optimaal in te zetten voor het team, functioneren beter. Dat dat niet altijd eenvoudig is, zien we terug in...

Lees meer

Hoe neem je beslissingen zonder conflicten

Het nemen van een besluit zonder conflicten, het lijkt zo makkelijk. We hakken snel de knoop door of doen “gewoon” een rondje  ‘meeste’ stemmen. Een besluit kan zo genomen zijn, toch? Maar hoe beslis je als team echt mét elkaar, waarbij het besluit gedragen wordt en...

Lees meer

Citaat

You cannot have a happy ending to an unhappy journey.

— Esther Hicks