Referenties - Individuele Coaching

De coaching bij Drielink Coaching heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Ik heb geleerd om van me af te bijten , ik kom zekerder over, kan laten zien wie ik ben. Het heeft me uiteindelijk een andere werkgever opgeleverd.
Ik waardeer de coaching met een 8. Eric van Zwam, oktober 2019

Door de coachgesprekken maak ik nu de keuzes zelf, en zie ik in dat die ook het beste werken .
Ik doe zoveel mogelijk dat wat bij mij past en waar ik energie van krijg.
Bij aanvang traject had ik twee banen intern en nu 1 baan. En we hebben een nieuw huis op een nieuwe plek. Dinga is een ervaren coach. Ze heeft snel de kern te pakken. Ze coacht op een luchtige manier waarbij voldoende ruimte is om te lachen. Persoonlijk maar tevens professioneel. De hulpmiddelen die ze hanteert stemt ze op je af.
Ik waardeer de gesprekken met een 8. Marloes van den Heuvel, augustus 2019

Als je iemand anders iets zou moeten uitleggen of vertellen over coaching door Dinga van Driel wat zou je dan zeggen? Dat Dinga vooral de juiste vragen stelt waardoor je zelf dichter bij de antwoorden komt. Zij gaat je niet vertellen hoe het zit, dat kan ook niet, maar door haar aanpak worden dingen voor jezelf verhelderd. Ze vraagt door.

Ik waardeer het coachtraject met een 8,5. Nina - Ipse de Bruggen

De coaching heeft mij opgeleverd dat ik bewust ben van wat voor mij belangrijk is, mijn waarden. Ik realiseer me nu dat ik  te hoge verwachtingen heb van anderen, en weet nu dat ik duidelijker moet zijn naar anderen wat ik van ze verwacht. Verder heb ik door de coaching geleerd dat ik mijn grenzen beter durf te stellen. Dinga is een fijn persoon om mee samen te werken en een luisterend oor is. Door de coaching kreeg ik verduidelijking hoe ik in elkaar steek, dat is heel fijn. Ik waardeer het coachtraject met een 8,5. Ina de Looff

Door de coachingssessies met Dinga heb ik meer inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke punten, waarden die voor mij belangrijk zijn, waar ik energie van krijg, maar ook welke zaken mij energie kosten. Dit verkregen inzicht heeft mij geholpen met mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Ik ben mijn kwaliteiten gaan inzien en dit heb ik goed kunnen toepassen tijdens de sollicitatie gesprekken. Ik was zelfverzekerder en dit straalde ik ook uit. Beide sollicitatiegesprekken verliepen heel goed. Uiteindelijk heeft het me geholpen om een nieuwe baan te vinden.
Ik waardeer de coaching met een 9. Dinga is een sympathieke en vriendelijke vrouw die middels de juiste vragen en door goed te luisteren de knelpunten uit een verhaal weet te halen. Door goed doorvragen laat ze zelf je zelf antwoord geven op de vragen die ik had. Door haar hulp hebben we samen de puzzel stukjes op de goede plek gelegd. Marloes de Wit

Startend als ondernemer met bijbehorende onzekerheden bracht Dinga van Driel mij veel houvast. Ze heeft me heel eerlijk en kritisch onderzoek laten doen naar de factoren die mij in mijn werk energie geven en dus belangrijk voor me zijn. Ook de facetten die me demotiveren zijn benoemt. Door er met Dinga naar te kijken, kon ik bepalen in welke richting ik me moest gaan bewegen en wat ik daarvoor nodig had. Dinga wist precies de juiste snaren op de juiste momenten aan te raken. Soms kon ze de zaken met veel humor aantikken, een andere keer weer met confronterende reacties de diepte in gaan. Maar altijd met veel respect voor mij als “zoekende”. Ik gun iedereen in zijn of haar loopbaan een spiegel als Dinga.” Nathaly van Grinsven

De coaching heb ik als zeer hulpzaam en leerzaam ervaren. Met name het bewust bezig zijn met jezelf. Ik heb mezelf beter leren kennen, ben beter op de hoogte van mijn behoeften, weet wat ik kan, wat ik ben, wat ik nodig heb. Ik heb ook duidelijk gekregen wat ik juist niet kan of wil en waarvan ik juist geen of wel energie krijg. De sessies met de coach leverden mij steeds veel energie op, ik vond het dan ook heel leuk om er mee bezig te zijn. Het spel tussen de coach en mij leverde leuke informatie op. Ook de wijze van terugkoppeling en het contact via de mail was zeer handig. Hierdoor konden snel stappen gezet worden. Ik heb met name rust gekregen en ben tegenwoordig veel bewuster de dingen aan het beleven. Dinga is zeer goed in luisteren en zegt op het juiste moment de juiste dingen. Ze legt je geen woorden in de mond en stuurt je niet in een richting. Je moet het dus zelf uitvinden en zelf tot de conclusie komen en de kracht van Dinga is dat dat je lukt! Ook is er geen vast lijstje of een vast stramien wat moet worden afgewerkt, samen bepaal je waaraan je in een bepaalde sessie aan gaat werken. Mocht ik in de toekomst weer aan de slag willen met een coach, zal ik zeker weer informeren bij Dinga! Joep H. (Gemeente)

In mijn omgeving is niets veranderd. Alleen ervaar ik  mijn omgeving anders. Het is geen grote chaos meer om mij heen en ook niet meer in mijn hoofd. Als dit dreigt te gebeuren neem ik even een moment om te inventariseren en een plannetje te maken. Dinga is een zeer prettig persoon, waar je je makkelijk bij op je gemak zal voelen, ze is in staat met haar ongedwongen benadering dingen naar boven te krijgen waarvan je vergeten was dat ze er waren. Ze heeft een aantal hele slimme technieken die je van koers doen laat wijzigen, waardoor je weer op het juiste spoor belandt. Ik waardeer de coaching met een 9. H.D.

In 2009 heeft Dinga mij op een bijzondere plezierige en professionele  wijze gecoached . Gedurende deze periode is zij in staat geweest een maximale veiligheid te bieden door middel van wederzijds respect, vertrouwen en oprechtheid. Door haar totale presentatie is zij in staat een sfeer te creëren die enorm uitnodigt om met haar in gesprek te blijven, waarbij haar natuurlijke rust voor mij van enorm veel toegevoegde waarde is geweest. Dinga heeft mij gedurende die periode handvatten geboden die mij in staat hebben gesteld mijn zelf oplossend vermogen op een hoger plan te brengen. Naast haar ‘natuurlijke rust’ is Dinga een zeer dynamisch persoon die  al haar werkervaringen op een hele mooie wijze heeft weten te combineren waardoor zij zich heeft ontwikkeld tot een zeer professionele en bekwame loopbaanadviseur. Ik wil u haar dan ook van harte aanbevelen in deze funktie. Ik waardeer de sessies met een 9. J. H. (Middelgrote organisatie)

Ik heb inzicht gekregen in mijn problemen en geleerd daarmee om te gaan. De communicatie is optimaal, de wijze waarop we werken bevalt me uitstekend. Mijn leidinggevende ziet resultaat in mijn werk, absolute verbetering in gedrag en omgang. Walter Marsille

Op het werk verloopt het in principe nog steeds hetzelfde mijn aanpak is nu alleen anders geworden. Accepteren/loslaten en/of op een positieve manier aanpakken. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken waardoor een situatie opeens heel anders lijkt dan dat het is. Als ik me aan iemand irriteer zegt dat meer over mij dan over hem. Daar moet ik dan iets mee doen in plaats van die persoon te veranderen. Dinga is een coach die zorgt voor een vertrouwde omgeving. Die scherp kan analyseren en je helpt om jezelf weer op de rit te zetten. Die positief maar kritisch feedback geeft. Waar je jezelf durft te zijn. Ik waardeer deze coaching met een 9. Mirjam van Eldik

De coachingssessies gaven me de rust en ruimte om open en in een veilige omgeving alles te bekijken wat me op het hart lag. Ik vind het moeilijk om die rust en ruimte ook buiten de sessies te vinden, maar ga zeker oefenen met de perspectieven: Hoe ziet de wereld eruit vanuit het ‘tienperspectief’ en wat kan ik daarvan meenemen in mijn dagelijks leven? En dat er, als je een beetje afstand neemt, ALTIJD veel meer perspectieven zijn om naar een situatie te kijken dan je vooraf denkt. Ik kan veel beter dan voorheen inschatten wat bij me past en wat niet en heb gemerkt dat dat veel kracht en rust geeft. Ik waardeer de coaching met een 9, ik ben heel tevreden. C.T.

Contactuele eigenschappen: Goed. Ze benadert cliënt met respect en oprechte interesse. Praktische bekwaamheid: Goed. Ze weet de doelstellingen in het oog te houden en daar met zachte hand steeds weer naar terug te keren. Technieken en methoden: Goed. Ze weet in te spelen op de actualiteit van het moment en ze maakt daarbij gebruik van diverse werkvormen. Algemeen: Dinga heeft mij begeleid in een loopbaantraject. Ik ben daar tevreden over. Ik heb door haar veel over mezelf en mijn professionele kwaliteiten en vaardigheden geleerd. Ik pluk daar dagelijks de vruchten van. Godelieve ten Kortenaar

Ik ben huiverig en afwachtend in dit coaching proces gestapt. Maar nu zou ik het iedereen aanraden om op bepaalde momenten in je werkzame leven een aantal coaching sessies te volgen. Het dwingt je om
naar jezelf te kijken en geeft je de kans om jezelf bij te sturen. Maar ik blijf het zeggen: alles staat of valt met je coach en ik ben ontzettend blij dat mijn coach Dinga van Driel is (geweest)! Ik waardeer de coaching met een 9. Marijke Kranenburg, GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

Ik heb door de coachgesprekken met Dinga meer duidelijkheid voor mijzelf geschapen…meer openheid naar mijzelf toe…bewust geworden van mijn eigen belemmerende gedachten. Wat ik prettig vond: Dinga pakt snel door, ik kreeg snel inzicht hoe het ‘probleem te benoemen en er samen aan te werken. Ik kreeg vooral duidelijkheid .Het ging vanzelf…ik kon praten…keek in de spiegel kreeg antwoord met behulp van Dinga door de reflectie.
Ik waardeer het traject met een 8+ Trieke Hummel, september 2019

Dinga nodigt je uit om je verhaal te doen. Je wordt op je gemak gesteld doordat Dinga goed luistert en verduidelijkt wat je zegt. Ze houdt je ook een spiegel voor en daagt je uit om aan je leerdoelen te werken. Door de coaching heb ik meer inzicht gekregen in de manier van denken en werken van mijn collega’s. En ik snap wat de reden is van mijn manier van werken en communiceren. Ik ken mezelf goed en kan beargumenteren waarom ik doe wat ik doe. Ik heb geleerd om dicht bij mezelf te blijven terwijl ik ging oefenen met feedback geven. Ik ben er nu achter dat ik niet hoef te veranderen wie ik ben, maar met hulp van handvatten vanuit mijn voorkeursstijl te reageren. Ik ben feedback gaan geven en mijn ervaringen waren positief. Ik heb inzicht gekregen hoe ik taken moet delegeren en op welke manier. Ellen Bovenlander - Ipse de Bruggen

Na de coaching was ik niet meer onrustig dat ik meer moet in mijn werk op dit moment. Ik kan meer van een afstand kijken en bewuster reageren op zaken en zie mijn rol(len) scherper. Dinga is een prettig persoon; geïnteresseerd, warm maar niet te soft en ze legt geen woorden in je mond. Ik vond het coaching traject nuttig en waardeer het met een 9, eigenlijk een 10 want heb niets aan te merken, ik vond het erg prettig en kan het iedereen aanraden. Janneke

Ik heb concrete praktisch toepasbare handvatten ontdekt voor mijn valkuilen en blokkades. Daarnaast heb ik  onder woorden gebracht wat ik belangrijk vind. Dinga weet  de onderste steen goed boven te krijgen door goede vraagstelling.  Zij stelt mijn persoon centraal en leerde mij mijzelf te managen. Ik waardeer de coaching met een 8. J-W. B. (Leidinggevende)

I would strongly recommend this coaching to almost everyone, although almost certainly everyone will gain something different To me the coaching provided an environment where (guided by focused questions), I came to understand the character traits behind my behaviour By understanding why I viewed and reacted to the world as I did, I modified my behaviour which changed how colleagues and family reacted and allowed me to be more organized and much less stressed. This coaching is worth  8,5 for me. CJ Ovens, Wintershall

Het coachingstraject is goed verlopen en gaf mij voldoende feedback om de gestelde doelen na te kunnen streven. Het gewenste resultaat is bereikt door het goed opstellen van de doelen (in samenwerking met de coach) en dit continu in het vizier te houden. Dinga is erg rustig is en luistert goed. Ze neemt de tijd om alles aan te horen en kan zich goed inleven in de persoon. Daarbij gaf ze geen persoonlijke mening. Uiteraard moet dit juist de specialiteit zijn van een coach, maar ondanks bepaalde vragen van mijn kant bleef ze alle pijlen op mij richten. Hierdoor ga je zelf meer nadenken over bepaalde vraagstukken zonder een mening van een ander erbij te halen. Ik waardeer de sessies met een 8. Marco van Doorn

Dinga is een fijne vrouw, rustig en benaderde mij op een ‘mens tot mens manier’  waardoor ik me snel op mijn gemak voelde. Dinga voelde mij goed aan, soms stond ik daarvan versteld…dacht ik nog zo rustig en relaxt binnen te komen, maar in gesprek kwam mijn gevoel naar boven waardoor het eigenlijk heel anders was en ik daardoor genoodzaakt was echt naar mezelf te luisteren. Ik waardeer de coaching met een 10. Marloes Houdijk - Stichting Philadelhpia

Alhoewel mijn coachvraag niet een duidelijke loopbaanvraag is/was, hebben de gesprekken met Dinga van Driel zeker bijgedragen aan het nemen van een belangrijke loopbaanstap. De kracht van Dinga is dat ze me altijd snel bij mijn essentie en de essentie van het gesprek weet te brengen. Dat maakt zaken voor mezelf helder. Daarnaast weet ze me bij mijn energiebron te brengen om positieve keuzes te maken. Het voelt erg goed haar aan mijn zijde te weten. Isolde Huijbregts - Werk&Leven Coaching

Dinga van Driel is als een coach en mens betrouwbaar. Zij is gedreven om kwaliteit te leveren waarbij de mens centraal staat maar het belang van de organisatie niet wordt vergeten. Dinga bewijst dat coaching heldere resultaten kan waarmaken. Ik bewonder haar integriteit en creativiteit. Paul ter Wal - Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

De coaching heeft mij opgeleverd dat ik  inzicht heb gekregen in mijn eigen overtuigingen en het projecteren van mijn overtuigingen op anderen. Verder is het heel behulpzaam om te denken vanuit rollen en de daarbinnen horende verantwoordelijkheden. Hierdoor ben ik veel rustiger. Ik accepteer dat ik  binnen mijn formele rol niet zoveel uitdaging vind maar dat dat prima is en ik ook dan mijn werk goed kan doen. Verder ben ik iets minder impulsief en denk ik  beter na wat ik nodig heb om bijvoorbeeld goed mijn rol in een project te pakken. Ik sta veel steviger op mijn benen. Ik ga zeker nog gebruik maken van APK sessies om het vast te houden. Dinga  luistert goed, stelt op juiste momenten een goede vraag en als ze de ruimte voelt vertelt  ze wat over hoe situaties kunnen gaan of een eigen ervaring.Ik waardeer de coaching met een 8,5 erg waardevol. Joost Wools - Teamleider Portaal

Ik weet nu welke aspecten belangrijk voor mij zijn, wat zoek ik in een volgende functie, wat past bij mij. Als je iemand anders iets zou moeten uitleggen of vertellen over de loopbaancoaching van FlowWeb (http://www.flowweb.nl) voor medewerkers van woningbouwcoöperaties  door Dinga van Driel, wat zou je dan zeggen? Antwoord, “doen zonder twijfel, ik vind Dinga een erg prettig persoon, zij luistert en probeert met je mee te leven en geeft duidelijk aan wat je goed en niet goed doet, recht door zee” Ik waardeer de coaching met een dikke 9. Ik ben er erg mee geholpen. Henri Wilten (Portaal)

Het coachtraject heeft mij veel opgeleverd. In eerste instantie stond ik niet zo open voor verandering, ik vond vooral dat het lag aan de anderen en irriteerde me daar aan. De coaching heeft mij inzichten gegeven dat ik hetzelfde kan bereiken zonder emoties met meer rust en geduld. Bovendien merk ik dat door dit andere gedrag je geloofwaardigheid bij collega’s ook nog toeneemt. Als reminder heb ik een kaartje meegekregen met ‘gifpijlen’ in communicatie, dat helpt heel goed want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een slechte communicatie, ik herken het en weet nu wat ik wel en niet kan doen. Ik neem het vooral niet meer zo persoonlijk, dat haalt veel spanning weg. Ik waardeer dit coachtraject met het cijfer; 8,5. C. van H. (Overheidsinstelling)

Na 8 sessies weet ik nu dat er een IK is, een IK dat recht heeft op een mening, recht op behoeften, recht om er te zijn. IK mag er zijn en ik mag dingen willen. Ik ben minder slachtoffer en “de anderen” hebben minder macht over me. Dat maakt me rustiger. Het belangrijkste element is het gevoel dat ik écht veilig bij je ben. Dinga vindt niks raar, ze oordeelt écht niet. Ook belangrijk is de humor, af en toe even lekker lachen. Er is niets in haar werkwijze dat voor mij niet werkte. Dinga is een innemende persoonlijkheid die met respect en warmte de juiste vragen stelt waardoor je geholpen wordt jezelf beter te begrijpen of beter te zien. Door de “oefeningen” die ze biedt ervaar je hoe je de dingen anders zou kunnen doen. Het gaat altijd om “anders zou kunnen” het blijft je eigen keuze, er is geen oordeel. Waardering: een 10. Het is precies wat ik wil, wat ik nodig heb en wat goed voelt. En als ik het vergelijk met andere “trajecten” leer ik hier meer, kom ik verder. B.S. (Grote organisatie)

Het terug vinden van mijn zelfvertrouwen, het minder perfect willen zij, het kunnen kijken naar het proces (wat gebeurt er met me) in plaats van op de inhoud gericht zijn en het meer kunnen loslaten zijn voor mij de belangrijkste resultaten uit deze coaching. Mijn werk beheerst niet meer mijn privéleven. In mijn vrije tijd is werk uit mijn gedachten. Ik ben en blijf wel sterk betrokken op de inhoud, merk ik. Ik praat vol bevlogenheid over bepaalde thema’s waar ik mee bezig ben. Maar dit beheerst mij niet meer zoals de afgelopen jaren. Verder neem ik steeds meer afstand van de nare gebeurtenissen die ik zakelijk heb meegemaakt. Ik zie mogelijkheden in plaats van moeilijkheden en bergen waar ik niet tegenop kan lopen. (ik loop er nu als het ware om heen of ze bestaan gewoon niet!). Deze coaching van Dinga verdient absoluut een 9! Mieke Schumacher

Wordt u onze volgende tevreden klant?