Team Coaching

 

Het goud van de organisatie

Uitzonderlijke prestaties van het gehele team worden steeds belangrijker voor het bedrijfsresultaat. Helaas blijven veel teamleden werken als losstaand individu. Vaak maakt men te weinig gebruik van de kracht van ECHT samen werken als een team. Dit komt omdat de meeste teams en teamleiders niet gericht zijn op effectieve samenwerking. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste teams onderpresteren. Dit terwijl juist gezamenlijk gedragen resultaten nodig zijn, waar maximaal gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen de teamleden.

Het menselijk kapitaal is het goud van de organisatie maar organisaties zien dit vaak niet. Er ligt vaak teveel focus op de output en te weinig op de mens die zorgt voor deze output. Wanneer organisaties zich meer focussen op het menselijk kapitaal kan dit zorgen voor een goede werksfeer,  minder verzuim en een hogere output. Onze ambitie is om team coaching te leveren aan gezonde bedrijven door teams en individuen goed te laten samenwerken volgens onze methodes.

Drielink Coaching biedt ook intervisie aan voor bijvoorbeeld ondernemers, leidinggevende en medewerkers.

In deze sessie hebben we onze samenwerking met elkaar besproken. Ik vind  het goed dat Dinga de bespreekpunten bewaakt zonder aanziens des persoons op tafel komen. Het heeft ons gebracht dat we diverse aspecten hebben kunnen benoemen. We hebben ervaren hoe het ook kan om lastige dingen te bespreken, zonder dat het uit de hand loopt.

Team Veiligheidsconcept MCM

Wilt u weten hoe effectief uw team werkt?

Met de quickscan krijgt u direct feedback: u ziet zo in één oogopslag in een diagram hoe uw team scoort op samenwerken.